Zaburzenia rytmu serca (pobudzenia dodatkowe; migotanie przedsionków; napady częstoskurczu; kołatania serca)

Leczenie zaburzeń rytmu serca (pobudzenia dodatkowe nadkomorowe i komorowe, migotanie przedsionków, napady częstoskurczu) oparte na najnowszych standardach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Indywidualizacja terapii. Ocena skuteczności leczenia.

Potrzebujesz porady kardiologicznej?

Co Cię niepokoi? Kołatanie serca? Ból w klatce piersiowej? A może trzeba zmienić leczenie?