Badanie ekg 24-godzinne metodą Holtera (tzw. Holter ekg; ambulatoryjne monitorowanie ekg)

Elektrokardiogram rejestrowany metoda Holtera umożliwia zapisanie aktywności elektrycznej serca w formie cyfrowej w trakcie trwania normalnej aktywności pacjenta. Stosujemy najbardziej popularne systemy 3-kanałowe. Standardowy czas rejestracji trwa 24 godziny, istnieje też możliwość przedłużenia rejestracji do 72 godz. (w zależności od zastosowanego rejestratora). Po wykonaniu rejestracji, zapis jest analizowany przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego i weryfikowany przez lekarza (kardiologa).

Badanie to pozwala na ocenę czy zgłaszanym przez pacjenta dolegliwościom towarzyszą zaburzenia rytmu serca, wpływ leczenia na nasilenie arytmii, ocena ryzyka występowania groźnych zaburzeń rytmu serca, ocena pracy stymulatora serca.

W trakcie badania pacjent może prowadzić dzienniczek zdarzeń (godzina i występujące objawy np. kołatanie serca, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej lub wykonywane czynności np. duży wysiłek fizyczny, sytuacja stresowa).

Badanie wymaga przygotowania- dokładne informacje uzyskają Państwo podczas rejestracji (patrz Kontakt).

Potrzebujesz porady kardiologicznej?

Co Cię niepokoi? Kołatanie serca? Ból w klatce piersiowej? A może trzeba zmienić leczenie?