W dniach 28 luty-3 marca 2018 r. w Zakopanem odbyła się XXIV Konferencja Szkoleniowa i XX Konferencja Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE.