Badanie ekg wysiłkowe (tzw. test wysiłkowy, próba wysiłkowa)

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa polega na ocenie wpływu wysiłku fizycznego na organizm badanego. W trakcie tego badania pacjent wykonuje wysiłek fizyczny – chodzenie po bieżni ruchomej, z jedno czasową rejestracją zapisu ekg i okresowymi pomiarami ciśnienia tętniczego. Wszystkie otrzymane podczas badania dane są zapisywane przez specjalistyczny program komputerowy.

Nad przebiegiem badania czuwa personel medyczny: lekarz kardiolog oraz przeszkolona pielęgniarka.

Badanie to pozwala przede wszystkim na ocenę występowania niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca prowokowanych wysiłkiem, ocenę wydolności fizycznej.

Przygotowanie pacjenta przed badaniem – Pacjent nie powinien spożywać posiłku ani palić tytoniu na 3 godziny przed badaniem, ani wykonywać większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed próbą wysiłkową.

Dokładne informacje uzyskają Państwo podczas rejestracji (patrz Kontakt).

Potrzebujesz porady kardiologicznej?

Co Cię niepokoi? Kołatanie serca? Ból w klatce piersiowej? A może trzeba zmienić leczenie?