Leczenie

Leczenie zaburzeń lipidowych oparte na najnowszych standardach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z indywidualizacją terapii oraz prowadzeniem postępowania niefarmakologicznego.