Leczenie

Leczenie wad zastawkowych serca oparte na najnowszych standardach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Indywidualizacja terapii. Ocena wskazań do leczenia kardiochirurgicznego.