Leczenie

Leczenie niewydolności serca oparte na najnowszych standardach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z indywidualizacją terapii. Dokładne omówienie zasad postępowania przy najczęstszych objawach towarzyszących niewydolności serca.