262016Kwi

Szkolenie w Krakowie

W dniu 23.kwietnia.2016 r. w Krakowie odbyła się V Ogólnopolska
Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.