Leczenie

Poszpitalne leczenie zawału mięśnia serca oparte na najnowszych standardach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wzbogacone o indywidualizację terapii.