Leczenie

Leczenie zaburzeń rytmu serca (pobudzenia dodatkowe nadkomorowe i komorowe, migotanie przedsionków, napady częstoskurczu) oparte na najnowszych standardach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Indywidualizacja terapii. Ocena skuteczności leczenia.