Konsultacje

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i ich rodzin powstała konsultacja w trakcie której możliwe jest dokładne omówienie zaleceń poszpitalnych, zwrócenie uwagi na istotne punkty dalszej terapii. Tu zawsze mamy czas na omówienie sytuacji pacjenta.