Konsultacje

Profilaktyka chorób układu krążenia jest bardzo ważna. Stwarza możliwość uniknięcia wystąpienia wielu chorób kardiologicznych.Wizyta w trakcie której ocenione będzie indywidualne ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych (biorąc pod uwagę wiek, nawyki, obciążenia rodzinne, wpływ stresu na serce i układ krążenia, wyniki badań laboratoryjnych). Badanie profilaktyczne obejmuje wywiad, badanie fizykalne, badanie ekg spoczynkowe oraz badanie usg serca. Wydawana jest karta konsultacyjna (konsultacja kardiologiczna).