Diagnostyka

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa polega na ocenie wpływu wysiłku fizycznego na organizm badanego. W trakcie tego badania pacjent wykonuje wysiłek fizyczny- chodzenie po bieżni ruchomej, z jedno czasową rejestracją zapisu ekg i okresowymi pomiarami ciśnienia tętniczego. Wszystkie otrzymane podczas badania dane są zapisywane przez specjalistyczny program komputerowy. Nad przebiegiem badania czuwa personel medyczny: lekarz kardiolog oraz przeszkolona pielęgniarka. Badanie to pozwala przede wszystkim na ocenę występowania niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca prowokowanych wysiłkiem, ocenę wydolności fizycznej.
Przygotowanie pacjenta przed badaniem- Pacjent nie powinien spożywać posiłku ani palić tytoniu na 3 godziny przed badaniem, ani wykonywać większych wysiłków fizycznych na 12 godzin przed próbą wysiłkową. Dokładne informacje uzyskają Państwo podczas rejestracji (patrz Kontakt).