302016Wrz

Badanie EKG metodą Holtera

Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca w długim okresie czasu, co najmniej 24 godzin. Badanie jest szczególnie wskazane w przypadku diagnozowania zaburzeń pracy serca, których nie wykryje ani elektrokardiogram, ani echo serca. Badanie EKG metodą Holtera – wskazania Badanie EKG metodą Holtera zaleca się w szczególności pacjentom, skarżącym się na: * omdlenia i utraty…

Read More