242016Sie

Ablacja serca

Ablacja serca to zabieg, wykonywany w celu trwałego wyleczenia niektórych typów arytmii serca. Najwięcej ablacji wykonuje się u osób z migotaniem przedsionków. Wskazaniem do ablacji są też inne zaburzenia rytmu jak trzepotanie przedsionków, tachykardie nadkomorowe, czy tachykardie komorowe. Do zabiegu ablacji kwalifikuje pacjenta kardiolog. Na czym polega zabieg ablacji? Podczas zabiegu ablacji lekarz dociera specjalną…

Read More